Kontakt:


PRODEJNA

Prokostav s.r.o. Česká Lípa

U Obecního lesa 3175

470 01 Česká Lípa

průmyslová zóna Dubice

TEL: 487 763 734, 739 015 371

email: prokostav@seznam.cz

otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 16.30

So: 9.00 - 11.00

 

01-05-22-04-06-38-1641394738071jpg.jpg

 

(jpg) Mapa (91,23kB)

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro zákazníky

Upozorňujeme na některé charakteristické vlastnosti           keramických obkladů a dlažeb, které z technologie výroby běžně vyplývají a nelze proto odlišnosti takto vzniklé          reklamovat.                                                                 

Jedná se pouze o všeobecnou informaci. V případě potřeby se je třeba držet platných norem pro EU – norma ČSN EN   14411.                                                                          

Kalibrace
V katalogu je udán deklarovaný formát (např. 333x333mm). Skutečně dodané dlaždice mohou však být v rozměrech od 327 do 339 mm. V jednom balení mohou tolerance rozměru činit podle normy + - 0,5% - tedy u formátu 333x333 může být rozdíl až + - 1,67mm, to znamená, že celkový rozdíl mezi dolní a horní hranicí normy může u tohoto formátu činit až 3,34 mm. Doporučuje se pokládat dlažbu na spáry min 4mm, u dlažeb s nepravidelnými okraji na spáry podstatně větší. Tím se eliminuje nežádoucí optický efekt – že spáry nevychází proti sobě.
U některých druhů slinutých – neglazovaných dlažeb je možno na přání provádět dodatečnou retifikaci (zařezávání) mezi různými barvami v rámci jedné série, nebo mezi leštěným a neleštěným provedením na stejný rozměr. Tato služba je za příplatek. Některé série se už vyrábí v tzv. „monokalibru“, tedy vždy jsou z výroby dodávány ve stejném rozměru, který se však také vždy liší od deklarovaného formátu. U těchto dlaždic se doporučuje spárovat na spáru minimálně 1,5-2 mm (minimální nebo též vlasová spára), nutný je též absolutně rovný podklad pro lepení dlažby.
Rozměrové nesrovnalosti se mohou vyskytnout mezi základní dlaždicí (obkladem) a dekoračním prvkem, jako je listelo, bombato, matita, inserto, battiscopa … Tyto prvky se vyrábí odlišnou technologií a používají se někdy i odlišné materiály.
Na tyto prvky není norma na rozměrovou stejnost – kalibraci. Norma na kalibraci se rovněž nevztahuje na bicoturní obklady.

Tonalita
Tonalita – barevnost povrchu obkladu či dlažby je označována číslem na obalu. Může se lišit oproti vystavovanému vzorku – podle výrobní šarže – a to směrem k sytějšímu odstínu nebo směrem k bledšímu odstínu. Do jednoho balení se opět seřazují dlaždice s přibližně stejným odstínem.
U rustikálních obkladů a dlažeb se často do jednoho balení míchají různé tonality, čímž se dosahuje lépe efektu přírodního materiálu, který je v přírodě též různě a nepravidelně tónován. Také se do jednoho balení skládají dlaždice s odlišným vzhledem (různá kresba povrchu, přechod od světlejšího odstínu k tmavšímu, rozdílně strukturovaný povrch, imitace vad dlaždice – prasklina, dírka, ošlapané místo…). Před pokládkou je nutno vybalit a poté pokládat dlažbu z více krabic aby byl chtěný nepravidelný efekt vidět a aby se předešlo reklamaci nestejné tonality.
Rozdíly v tonalitě mohou nastat při skládání speciálních prvků k obkladu či dlažbě. Protože výroba těchto speciálních prvků je technologicky a často i materiálově odlišná, není možné dosáhnout naprosto stejného tónu, jako u základní dlaždice. Shodnost tónů je nutno posuzovat po přiložení srovnávaných komponentů pod vzájemným úhlem, pod kterým budou nalepeny (např. sokl s dlažbou svírá úhel 90° ).

Otěruvzdornost
Jedná se o schopnost glazovaných keramických výrobků odolávat za daných podmínek účinku brusné směsi. Glazované dlaždice se dělí na různé třídy odolnosti, které se stanoví podle normy ISO 10545-7 při mokrém testu ,,PEI“. Pomocí částic z oxidu hlinitého, s ocelovými kuličkami a s vodou se v excentricky obíhající soustavě vytvoří umělý otěr. Testované výrobky se poté dělí podle počtu otáček při nepoškozeném profilu do skupin 1 až 5.

Třída odolnosti PEI 1

            Třída odolnosti PEI 2

Použití v koupelnách a bytech kromě vstupních a jim podobných prostor, kde se často chodí. Keramická dlažba může být zatěžována normální obuví při nízké frekvenci chození s nepatrným abrazivním znečištěním.

Třída odolnosti PEI 3

Použití v celém bytě, v rodinných domech, v hotelových koupelnách, které jsou  zatěžovány normální obuví při střední frekvenci chození, s nepatrným abrazivním znečištěním.

 Třída odolnosti PEI 4

Dlažby, které jsou intenzivněji namáhány při silnější frekvenci chození s normální obuví při zvýšeném znečištění. Použití ve výstavních a obchodních prostorách, kancelářích.

Třída odolnosti PEI 5

Dlažby, které jsou při vysoké frekvenci chození vystaveny vysokému znečištění a namáhání opotřebením. Použití v obchodech, restauracích, u pultů a přepážek, v garážích

U dekoračních prvků do dlažby je nutno mít na paměti, že prvek jako celek má takový PEI, jako jeho část s nejnižším PEI – zvláště u dekorací řezaných z různých barev a skládaných na síti.Dekorační pásky do dlažeb nejsou na PEI testovány (nemusí odpovídat PEI dlažby)

Kombinovaná pokládka - MODULAR
Při kombinaci více barev nebo více formátů na jednu plochu je nutno tuto skutečnost specifikovat v objednávce, aby pracovníci keramičky mohli nakombinovat dlažby stejné kalibrace nebo vhodné kalibrace do kombinace různých formátů.

Mrazuvzdornost
Dlažby a obklady se dělí dále podle nasákavosti materiálů a to na materiály s nasákavostí od méně než 1,5% (slinuté dlažby) do nasákavosti do 24% (pórovinové obklady)

Dlažbu je možno považovat za mrazuvzdornou je-li její nasákavost menší 3%. Toto kritérium splňují vždy dlažby slinuté. U ostatních dlažeb je nutno sledovat údaje v tabulkách v katalogu zboží.

Přírodní materiály
V poslední době se často kombinují keramické obkladové prvky s přírodními materiály a to jak se samostatnými dekoračními prvky (listello, botone), tak kombinované: keramika/přírodní kámen (rosone). Zde je přímo záměrem, aby se přírodní materiál odlišoval od keramiky a zároveň může obnášet i některé drobné charakteristické rysy, které se u keramické dlaždice nevyskytují (prasklina, oštípané okraje, výrazná barevná odlišnost,odlišné žilkování mramoru proti vzorku). Dále je zde jiná mechanická i chemická odolnost. Např. mramor (vápenec) je velmi měkký a naprosto neodolný vůči i slabým kyselinám. Proto je umístění těchto prvků nutno předem pečlivě promyslet, aby nebyly instalovány v extrémně namáhané zóně.

Použití vhodných lepidel
Aby byly zaručeny všechny deklarované vlastnosti obkladů a dlažeb, je nutno používat vhodná lepidla k jednotlivým typům dlažeb a obkladů.
Na obklady bicoturní a monoporózní vždy používat lepidlo bílé, neboť nasákavost tohoto materiálu je tak vysoká, že při použití lepidla šedého by mohlo dojít k prosáknutí šedé barvy až k povrchu a k narušení estetického dojmu.
Na dlažby a obklady monocotturní lze použít lepidlo šedé, typ je však nutné určit podle zátěže. Flexibilní lepidlo používáme vždy, když lepíme dlažbu slinutou, když pokládáme dlažbu v exteriéru, na podlahové topení, na starou dlažbu, na extrémně namáhanou dlažbu, na dřevěnou podlahu.
Lepidlo musí být vždy naneseno na podklad rovnoměrně, aby tlak vyvíjený na dlažbu byl rovnoměrně rozložen. Na exteriéry musí být v ostatních případech použito lepidlo mrazuvzdorné.

Podmínky skladování
Prodávající nezodpovídá za vady způsobené po převzetí zboží.

a) vady vzniklé nevhodným skladováním

skladování je závislé na druhu zboží a ovlivňuje ho řada aspektů např. vlhkost ; nízké teploty (mráz) apod. Skladovat se doporučuje jen v suchém ,krytem a temperovaném skladě. V případě dlouhodobého skladování se informujte na podmínky skladování při odběru!

b) vady vzniklé nesprávnou manipulací

při nesprávné manipulaci se zbožím může dojít k poškození a znehodnocení zboží. K poškození může vzniknout i následkem nešetrné dopravy (odpovídá dopravce). Za tyto závady neodpovídá prodávající ani nemohou být předmětem pozdější reklamace.

Vady materiálu,reklamace
Případné vady obkladové keramiky dělíme na vady viditelné ( jsou viditelné ze vzdálenosti větší než 1,5m) a vady skryté. Na reklamace skrytých vad se vztahuje obchodní zákoník.Není možno reklamovat viditelné vady po nalepení. Každý klient musí sám nebo prostřednictvím specializované firmy provést kontrolu kvality,tonality,kalibru ještě před nalepením.

Zjistí-li kupující při přejímce zboží množstevní rozdíly a viditelné vady, je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 24 hod. písemnou formou. Po uplynutí této doby nebude tato reklamace uznána. Prodávající je povinen scházející zboží kupujícímu neprodleně dodat na vlastní náklady. V případě zjevných vad se postupuje stejným způsobem.

 

 

 

 

 

         

 
 
 

AKCE:

-1
WC kombi+sedátko
2559,-

Novinky:

Nová koupelna s jarním motivem 01-06-22-10-15-28-img_20220106_092601jpg.jpg číst více
Obkladové pásky + 2cm dlaždice   polish_20220106_100239634jpg.jpg číst více
Archív novinek